Menu
Your Cart

航班熔断信息

【免责声明】

以下近期 UA857 (旧金山至上海)航班熔断信息是根据美联航公众号及中国民航局信息发布总结,供赴华乘客参考以便合理安排、改变行程。由于近期航班变化频繁,我们无法及时保证信息的准确性,请乘客务必以中国民航局、美国联合航空官方发布信息为准。也欢迎您如看到新的官方发布信息,随时通知我们更新。

如手机无法显示全部信息,请将手机横屏查看即可。

绿色为UA857计划航班日红色为熔断日所有日期为旧金山出发日期。

所有航班微信群在这里:https://apostledx.com/wx/

更新时间:2022-8-12


周日

周一

周二

周三

周四

周五

周六

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

    

    

  

   

   


 

7/10

计划

7/11

7/12

7/13

计划

7/14

7/15

计划

7/16

熔断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7/17

计划

7/18

7/19

7/20

计划

7/21

7/22

熔断

7/23

熔断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7/24

计划

7/25

7/26

7/27

熔断

7/28

7/29

熔断

7/30

熔断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7/31

计划

8/1

8/2

8/3

熔断

8/4

8/5

熔断

8/6

计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/7

熔断

8/8

8/9

8/10

计划

8/11

8/12

熔断

8/13

计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/14

熔断

8/15

8/16

8/17

计划

8/18

8/19

计划

8/20

计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/21

熔断

8/22

8/23

8/24

计划

8/25

8/26

计划

8/27

计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/28

熔断

8/298/30

8/31

计划

9/1

9/2

计划

9/3

计划